Kor

Cand. mag. (musik og tysk), diplom-kirkemusiker organist ved den Reformerte Kirke i København Mikael Ganæs er født i København og opvokset i Sønderjylland. Nysproglig student fra Sønderborg Statsskole i 1975, cand. mag. i musik og tysk fra Københavns Unversitet i 1985. Preliminær organisteksamen som elev af Elsebeth Heinesen i 1987, kirkemusikalsk diplomeksamen som privatist med Jens E. Christensen som lærer i 1992.

Siden 1985 har Mikael Garnæs været undervisningsassistent ved Folkeuniversitet og har i sammen tidsrum været tilknyttet Sjællands Symfoniorkester som forfatter af programartikler. Artikler om musikhistoriske emner er offentliggjort i dansk og engelske tidsskrifter.

Han har dirigeret kor siden 1977, bl.a. som assistent ved Filips Kirkes Ungdomskor og fra 1984 til 1990 som fast leder af Albertslundkoret.

Konstitueret som organist ved Reformert Kirke 1992, fastansat 1.1.1993. Han grundlagde Reformert Kirkes Kor i 1993.

Om vores koncertkor

 

Publikationer

  • Garnæs, M. (1983/84): Glimt fra årets Bayreuth-festspil. Dansk Musiktidsskrift
  • Garnæs, M. (1985): Elgar’s First Symphony. Journal of British Music Society, 7
  • Garnæs, M. (fra 1985): Programartikler i Sjællands Symfoniorkesters koncertprogrammer
  • Garnæs, M. (1986): Drama og musik i "Ragnarok". Programhefte til Den jyske operas opførelse af "Ragnarok"
  • Garnæs, M. (1986/87): Benjamin Britten som operakomponist. Dansk Musiktidsskrift
  • Garnæs, M. (1987): Profiles of Danish Composers. Capricorn and Nordic Music
  • Garnæs, M. (1997): Orgler og organister i Reformert Kirke København. Udg. af Reformert Kirke. 42 sider
  • Garnæs M. (fra 1998): Musikanmeldelser i Kristeligt Dagblad    

Reformert Kirke i Hamborg