Historie

Den Reformerte Kirke har dets oprindelse i 1500’rnes reformatoriske bevægelser, som Zwingli og Calvin mest tydeligt har formuleret programmer om. For de reformerte er det forkyndelsen af ordet, - erkendelsen af alle præster er ligestillede kolleger uden rang, - samt at kun Jesus Kristus er den eneste og evige biskop.

Etableringen af de reformerte samfund i Danmark tager sin start i Frankrig under Kong Ludvig XIV som indleder dragonader mod de reformerte. Privilegierne som ediktet i Nantes 1598 gives til de reformerte, i Frankrig kaldet Huguenotterne, begrænses i 1680, og egentlige forfølgelser af Huguenotterne påbegyndes. Dette betyd at de reformerte flygtede til primært Schweiz og Nederlandene, men også til England, Tyskland (hvor Huguenotterne grundlægger Berlin) og Danmark.

Af de tilkommende 220 franskmænd og tysker ser man personer som Kong Christian V’s feltmarskal de Rochefoucauld greve de la Roye, Hofmaler d’Agar, kommandanten af Kastellet de Cormaillon, oberst i infanteriet de Fontenay.
I dag er der fire reformerte selvstændige menigheder i Danmark; den tyske, den franske, den koreanske og den danske.

Den tyske og den franske menighed har siden 1689 haft en fælles kirkebygning, der ligger i København (Gothersgade 111, lige over for Rosenborg Slot), og her har den koreanske menighed lejet sig ind siden 1990. Den danske menighed findes i Fredericia, og kirkebygningen (Dronningensgade 87) stammer fra 1736.

Den reformerte kirke bygger på den kristendomsforståelse, som de to reformatorer, franskmanden Johannes Calvin (1509-64) og schweizeren Ulrich Zwingli (1484-1 531), udformede. For begge var forkyndelsen af evangeliet det centrale, og evangeliet skulle også præge folks daglige liv. Desuden lagde de vægt på, at repræsentanter for menigheden blev inddraget i ledelsen af kirken, hvilket stadig er tilfældet.

De fire menigheder er via Den Reformerte Synode i Danmark tilsluttet Det Reformerte Verdensforbund, der har hovedsæde i Genève. Verdensforbundet tæller i dag mere end 200 kirker spredt ud over hele jorden med i alt ca. 75 millioner medlemmer, ca. 10 millioner flere end lutheranerne. I Danmark er Synoden medlem af Danske Kirkers Råd, Evangelisk Frikirkeråd, Danske Kirkedage og Det Danske Bibelselskab.

Den Reformerte Synode i Danmark er beliggende på Jyllandsgade 41, 7000 Fredericia , telefon 7592 0551 www.reformert.dk

Synoden koordinerer de fire reformerte menigheder i Danmark som er:

Tysk Reformert Kirke:
Gothersgade 109, 3. tv., 1123 København K
Tlf.: 3313 8753. E-mail: reformierte-kirche@reformert.dk
Præst: Axel Bargheer

Fransk Reformert Kirke:
Gothersgade 107, 2. th., 1123 København K
Tlf.: 3314 9705
Præst: Pierre-Jean RUFF

Reformert Menighed i Fredericia:
Jyllandsgade 41, 7000 Fredericia
Tlf.: 7592 0551. E-mail: s.hofmeister@reformert.dk
Præst: Sabine Hofmeister

Koreansk Menighed:
Ega Allé 5, 2770 Kastrup
Tlf.: 3246 1660
Præst: Dea Hwan Oh